REGULAMIN IMPREZ URODZINOWYCH

REGULAMIN IMPREZ URODZINOWYCH ORGANIZOWANYCH W BAWIALNI BUMERANG

1. Impreza urodzinowa organizowana jest w jednym z pokoi urodzinowych, które znajdują się w Bawialni Bumerang, przy ul. Jagiellońskiej 1 w Częstochowie.

2. Rezerwacji terminu imprezy urodzinowej można dokonać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie „Formularza zamówienia imprezy urodzinowej” (dokument zamówienia) oraz wpłacenie zadatku.

4. Wpłata zadatku dokonywana może być gotówką/kartą płatniczą w recepcji Sali Zabaw lub przelewem na konto bankowe organizatora wskazane w dokumencie zamówienia.

5. Rezerwacja terminu imprezy – bez opłacenia zadatku przez zamawiającego imprezę urodzinową – jest ważna przez 5 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia dokumentu zamówienia. W razie braku wpłaty zadatku w terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana przez organizatora.

6. W przypadku dokonywania przez zamawiającego zapłaty zadatku przelewem, jako datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków finansowych na koncie organizatora imprezy. W opisie przelewu zamawiający zobowiązany jest wpisać termin imprezy urodzinowej wynikający z dokumentu zamówienia.

7. Wysokość zadatku wynosi 30 % ceny zamówionego wg cennika pakietu urodzinowego oraz ewentualnych dodatkowo zamówionych usług, lecz nie mniej niż 100 zł.

8. W przypadku rezygnacji zamawiającego z zamówionej imprezy urodzinowej, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconego zadatku.

9. Impreza urodzinowa zaplanowana jest na 2,5 godziny, minimalna liczba uczestników imprezy urodzinowej wynosi – łącznie z solenizantem – 6 dzieci. Za uczestnika uważa się dziecko w wieku od 1 do 12 roku życia.

10. W przypadku mniejszej liczby uczestników zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 6 uczestników, w przypadku jeśli w imprezie urodzinowej uczestniczy więcej niż 6 uczestników opłata pobierana jest za rzeczywistą liczbę gości.

11. Zamawiający zobowiązany jest do potwierdzenia organizatorowi liczby uczestników imprezy urodzinowej – najpóźniej do godziny 16:00, w dniu poprzedzającym termin imprezy.

12. Zamawiający może przekazać ilość uczestników imprezy urodzinowej osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13. Poczęstunek w trakcie imprezy urodzinowej (zgodny z zamówionym pakietem) jest poczęstunkiem dla dzieci będących uczestnikami imprezy urodzinowej.

14. Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek przygotowany dla uczestników imprezy urodzinowej może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.

15. Zabrania się przynoszenia przez uczestników imprezy urodzinowej i/lub ich rodziców/opiekunów własnego jedzenia lub napojów – w tym napojów alkoholowych i szampana typu PICCOLO.

16. Poczęstunek dla rodziców/opiekunów (kawa, herbata, ciasta, desery itp.) serwowany jest za dodatkowa opłatą w znajdującej się na terenie Bawialni Bumerang kawiarni.

17. Wszelkie zmiany dotyczące zamówionego pakietu urodzinowego lub usług dodatkowych należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem imprezy urodzinowej.

18. W przypadku rezygnacji z imprezy w okresie krótszym niż 120 godzin od terminu rozpoczęcia imprezy wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

19. W przypadku zamówienia tortu urodzinowego należy wnieść opłatę za zamówiony tort – „z góry” w kwocie zgodnej z oferowaną ceną przedmiotowego tortu. Istnieje możliwość wniesienia na imprezę urodzinową własnego tortu po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu organizatorowi oraz uiszczeniu opłaty 15 zł. 

20. W przypadku rezygnacji z imprezy w okresie krótszym niż 120 godzin od terminu rozpoczęcia imprezy wpłacona kwota za zamówiony tort nie podlega zwrotowi, zwrotowi podlega zamówiony tort aczkolwiek jedynie w dniu planowanej imprezy – do godziny 20.00. Po tym terminie nie podlega zwrotowi ani gotówka ani tort.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu Bawialni Bumerang.

ul. Jagiellońska 1 42-216 Częstochowa tel: 539 734 001   biuro@bumerang.edu.pl, warsztaty@bumerang.edu.pl